Aktualności
Polskie prawo określa, że można żądać odszkodowania w momencie, gdy pracodawca nierówno traktuje pracowników. Osoba poszkodowana może ubiegać się o odszkodowanie do trzech lat od doznania szkody.
Aby wyjaśnić problem dotyczący odszkodowania związanego z dyskryminacją płciową, warto powołać się na konkretny przykład: pracownik otrzymywał pensję 2,6 tysiąca złotych w momencie, w którym inni współpracownicy wykonujący podobne czynności mieli dochód około 5 tysięcy złotych miesięcznie. Mężczyzna skierował pozew przeciw pracodawcy z powodu nierównego traktowania.
Bardzo często w związku ze śmiercią bliskiej osoby pojawia się nie tylko cierpienie i trauma członków rodziny, ale także obawa o sytuację materialną, która mogła ulec zmianie. Fundusze, które można pozyskać w tym przypadku, nie zrekompensują straty, ale sprawią, że nasza przyszłość będzie bezpieczniejsza. 
W 2008 roku reporterka sportowa Fox News Erin Andrews została nagrana nago przez stalkera, który od dłuższego czasu ją prześladował. Stalker wynajął sąsiedni pokój, dzięki czemu udało mu się nakręcić film, na którym Andrews była naga. Wideo zostało wykonane w hotelu Nashville Marriott, który również poniesie odpowiedzialność za to zdarzenie. Dziennikarka domagała się 75 milionów odszkodowania. 
Często zdarza się, że prawidłowe stosowanie przepisów ruchu ulicznego nie wystarczy. Jeżeli Twój samochód zostanie uszkodzony z powodu złego stanu drogi, to możesz ubiegać się o odszkodowanie.
Wybitny kolarz szosowy Roberto Heras otrzyma ponad 720 tys. euro odszkodowania. Sprawa dotyczy wydarzenia z września 2005 roku, gdy po dwudziestym etapie Vuelta a Espana, wykryto erytropoetynę w ciele sportowca. Spowodowało to utratę zwycięstwa w wyścigu oraz dyskwalifikację na okres dwóch lat przez krajową federację. 
Planując wypoczynek na nartach w Polsce nie musimy kupować dodatkowej polisy ubezpieczeniowej, gdyż przysługuje nam bezpłatna pomoc w ramach ubezpieczenia w NFZ. Jednakże wykupienie jej staje się konieczne, gdy wybieramy urlop za granicą. W krajach Unii Europejskiej, Europejska Karta Ubezpieczenie Zdrowotnego (EKUZ) zapewnia nam prawo do leczenia na warunkach, jakie przysługują obywatelom państwa pobytu, co nie daje jednak gwarancji, iż w każdym przypadku będzie to pomoc bezpłatna. Przed wyjazdem warto zatem poznać zasady systemu ochrony zdrowia państwa, do którego się wybieramy.
Pamiętaj!
Brak odpowiedniego ogumienia, nie zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności, gdy doszło do stłuczki w warunkach zimowych, odszkodowanie za wypadek wciąż nam przysługuje.
 
Zarządca drogi jest zobowiązany do odśnieżania i zwalczania jej śliskości w zimie. Jest on więc podmiotem odpowiedzialnym za szkody wynikające z niewłaściwego utrzymania stanu dróg oraz podmiotem, który po przyjęciu odpowiedzialności wypłaci odszkodowanie za wypadek.

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 660.), która wprowadza nowy, dodatkowy tryb dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia błędów w sztuce medycznej.

Potrącenia amortyzacyjne (stosowane przez Ubezpieczyciela przy wypłacie odszkodowania za uszkodzony pojazd) są dopuszczalne tylko wówczas, gdy pojazd po naprawie zyskał na wartości i tylko w zakresie wzrostu wartości. Jeżeli uszkodzonej części nie da się naprawić, część ta musi zostać zastąpiona inną, nową częścią. Nie jest zatem restytucją (naprawieniem szkody w pojeździe) naprawa pojazdu za pomocą części używanych lub ustalenie odszkodowania według cen tych części.

SZUKASZ POMOCY?
ZADZWOŃ TERAZ

TELEFON: 77 444 20 10
GSM:         792 792 434

Możesz zamówić rozmowę, nasz przedstawiciel zadzwoni do Ciebie!


WYGRANE SPRAWY:
Magdalena, 34 lata

Ubezpieczyciel:
 nie uznał roszczenia

LSU - zakończona: 76.000 PLN

Błąd w sztuce medycznej. Pacjentka podczas operacji nie została uśpiona odpowiednią dawką leków, jednocześnie otrzymała środki całkowicie zwiotczające mięśnie
.
WYGRANE SPRAWY:
Magdalena, 34 lata

Ubezpieczyciel:
 nie uznał roszczenia

LSU - zakończona: 76.000 PLN

Błąd w sztuce medycznej. Pacjentka podczas operacji nie została uśpiona odpowiednią dawką leków, jednocześnie otrzymała środki całkowicie zwiotczające mięśnie
.
Sprawdź szkodę