facebook

Aktualności

Whiplash – uraz odcinka szyjnego kręgosłupa, znany jako „smagnięcie biczem”

Ciało człowieka to zespół skomplikowanych, powiązanych ze sobą układów. Nie zawsze więc, gdy dochodzi do urazu, odczuwamy natychmiast jego skutek. Czasem przykre konsekwencje dosięgają nas po kilku godzinach, dniach, a nawet tygodniach. W efekcie czego mogą pojawić się trudności na drodze dochodzenia odszkodowania za wypadek. Tak bywa w przypadku urazu odcinka szyjnego kręgosłupa, tzw. whiplasha.Czym […]

zobacz więcej

Zastanawiający wyrok w Łodzi – 90 tys. zł odszkodowania i… pokrycie kosztów sądowych

5 lat temu mieszkaniec Łodzi, jadąc rowerem, został potrącony przez samochód. Właśnie zakończył się jego proces. Decyzją Sądu Okręgowego poszkodowany otrzyma ponad 90 tys. złotych odszkodowania oraz zostanie obciążony kosztami związanymi z procesem w wysokości 35 tys. zł. Poszkodowany w wyniku potrącenia przez auto miał złamane dwa kręgi kręgosłupa oraz był potłuczony. Przez dwa miesiące […]

zobacz więcej

Trybunał Sprawiedliwości UE przyznał odszkodowania za loty z przesiadkami poza Unią

Zapadł istotny wyrok w sprawie ubiegania się przez poszkodowanych podróżnych o odszkodowania za loty z przesiadkami od przewoźników spoza Unii Europejskiej. Od teraz dużo łatwiej będzie europejskim pasażerom uzyskać pieniądze za opóźniony lub odwołany lot z przesiadką. Unijny trybunał sprawiedliwości wydał właśnie znaczący wyrok, który reguluje kwestie odszkodowania za opóźnione loty z przesiadkami. Temat ten […]

zobacz więcej

Poszkodowani w wypadkach sprzed 2006 r. otrzymają renty – nowa regulacja prawna

Pod koniec września 2019 r. weszła w życie ustawa o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (Dz. U. 2019 poz. 1631). Jej zadaniem jest zapewnienie osobom poszkodowanym w wypadkach sprzed 2006 r. rent i świadczeń rehabilitacyjnych.  – Cieszę się z tej regulacji, […]

zobacz więcej

Jak wybrać najlepszą polisę szkolną NNW dla dziecka?

W Polsce ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej nie jest obowiązkowe. Znając jednak żywotność i pomysłowość naszych latorośli, warto takie szkolne NNW wykupić. Ofert i pakietów na rynku jest mnóstwo. Czym kierować się przy wyborze? Choć jeszcze kilka lat temu to szkoły i przedszkola zwykle przygotowywały grupowe oferty NNW dla swoich […]

zobacz więcej

Żałoba po stracie bliskiego a kwestia odszkodowania

Kiedy tracimy bliską osobę, popadamy w żałobę. Jest to naturalny proces, który powinien zakończyć się pogodzeniem ze stratą i powrotem do codzienności. Zdarza się jednak, że nie umiemy dać sobie rady ze śmiercią drogiej nam osoby, a mijający czas wcale nie przynosi ukojenia. Mowa wówczas o niedokończonej żałobie, nazywanej też żałobą przewlekłą lub patologiczną. Ludzie, […]

zobacz więcej

Stanowisko SN w sprawie stosowania nowych części zamiennych

Potrącenia amortyzacyjne (stosowane przez Ubezpieczyciela przy wypłacie odszkodowania za uszkodzony pojazd) są dopuszczalne tylko wówczas, gdy pojazd po naprawie zyskał na wartości i tylko w zakresie wzrostu wartości. Jeżeli uszkodzonej części nie da się naprawić, część ta musi zostać zastąpiona inną, nową częścią. Nie jest zatem restytucją (naprawieniem szkody w pojeździe) naprawa pojazdu za pomocą […]

zobacz więcej

Wypadek na wakacjach – jak uzyskać odszkodowanie?

Zagraniczne wakacje planowane są zwykle jako czas relaksu, przyjemności, zabawy w gronie przyjaciół i rodziny. Niestety, niekiedy błogi urlop mogą zakłócić nieplanowane zdarzenia, a nawet wypadek. Trwoga jest wtedy tym większa, bo znajdujemy się daleko od domu i  często nie wiemy, co powinniśmy zrobić, by po takim epizodzie móc dochodzić zwrotu kosztów leczenia oraz odszkodowania. Przezorny […]

zobacz więcej

55 milionów dolarów odszkodowania za złamanie prywatności znanej reporterki

W 2008 roku reporterka sportowa Fox News Erin Andrews została nagrana nago przez stalkera, który od dłuższego czasu ją prześladował. Stalker wynajął sąsiedni pokój, dzięki czemu udało mu się nakręcić film, na którym Andrews była naga. Wideo zostało wykonane w hotelu Nashville Marriott, który również poniesie odpowiedzialność za to zdarzenie. Dziennikarka domagała się 75 milionów […]

zobacz więcej

Zespół stresu pourazowego

Stres po trudnym i bolesnym doświadczeniu jest naturalną reakcją organizmu. W większości przypadków czas pomaga załagodzić efekty przeżytej traumy. Zdarza się jednak, że stres zamiast ustępować z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc przybiera na sile. Zespół stresu pourazowego (PTSD, z ang. Posttraumatic Stress Disorder) to schorzenie będące następstwem bardzo silnego bodźca fizycznego lub […]

zobacz więcej

Zakończone sprawy

Magdalena 34 lata
Ubezpieczyciel: nie uznał roszczenia
LSU – zakończona: 76 000 PLN
Błąd w sztuce medycznej. Pacjentka podczas operacji nie została znieczulona odpowiednią dawką leków, jednocześnie otrzymała środki całkowicie zwiotczające mięśnie.
Czując ból operacji oraz słysząc rozmowy i komentarze lekarzy nie mogła w żaden sposób zasygnalizować stanu pełnej świadomości. Kancelaria LSU skierowała do Rzecznika Praw Pacjenta wniosek o zbadanie sprawy i w wyniku tego postępowania Rzecznik ustalił, że zostało naruszone prawo pacjentki do właściwej opieki medycznej. W związku z zawinieniem i brakiem staranności anestezjologa Kancelaria LSU domagała się wyższej kwoty niż ta zaproponowana przez firmę ubezpieczeniową szpitala, która w drodze ugody zaoferowała 10.000 zł zadośćuczynienia. Szpital do końca prowadzonego postępowania nie uznawał swojej winy a lekarz, który był sprawcą cierpień poszkodowanej nigdy jej nie przeprosił za swoje błędy. Po wygranym procesie sądowym Kancelaria LSU uzyskała dla Pani Magdaleny 76.000 zł zadośćuczynienia.
Zygmunt 50 lat
Ubezpieczyciel: odmowa wypłaty
LSU – zakończona: 229 000 PLN
Poszkodowany posiadał polisę ubezpieczenia na Życie. Ochrona dotyczyła między innymi opcji ubezpieczenia na wypadek wystąpienia niezdolności do pracy. Po orzeczeniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że Pan Zygmunt jest całkowicie niezdolny do pracy i zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.
U poszkodowanego zostało zdiagnozowane stwardnienie rozsiane, a w wyniku tej choroby ZUS orzekł niezdolność Pana Zygmunta do pracy. W odpowiedzi na zgłoszenie szkody, ubezpieczyciel wydał decyzję odmowną, powołując się na zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W efekcie postępowania prowadzonego przez kancelarię LSU wykazana została przed sądem niezgodność OWU z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W następstwie korzystnego dla poszkodowanego wyroku sądu I instancji i potwierdzenia rozstrzygnięcia przez sąd apelacyjny, ubezpieczyciel wypłacił pełną kwotę. Łącznie z odsetkami za zwłokę w zapłacie odszkodowania.
Zdzisław 50 lat
Ubezpieczyciel: 13 000 PLN
LSU – zakończona: 29 000 PLN
Błąd w sztuce medycznej. Pozostawienie ciała obcego (gazik) podczas zabiegu operacyjnego. Szpital odmówił przyjęcia odpowiedzialności za błąd popełniony w trakcie operacji, pomimo przedstawionych dowodów, w tym niepodważalnych argumentów natury medycznej.
Objawy: ból i ropienie rany, gorączkowanie. Po długim okresie, bezskutecznego leczenia rany pooperacyjnej, podjęto decyzję o operacyjnym oczyszczeniu rany i w trakcie tego zabiegu, usunięto ciało obce – gazik w ranie pooperacyjnej w okolicy mięśni przykręgosłupowych. Zgłoszenie szkody spotkało się z odmową wypłaty odszkodowania, wydaną przez ubezpieczyciela szpitala. Po przedstawieniu wszystkich argumentów i dowodów uzyskaliśmy zmianę stanowiska. Ubezpieczyciel szpitala uznał opinie specjalistów LSU i nastąpiła wypłata odszkodowania. Pan Zdzisław powrócił do zdrowia po krótkiej rehabilitacji. W efekcie prowadzonego w imieniu klienta postępowania sądowego, poszkodowany otrzymał świadczenie dwukrotnie wyższe niż to, które ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić w czasie likwidacji szkody. Nasz klient otrzymał również zwrot poniesionych kosztów. Osoby reprezentujące szpital, po zgłoszeniu szkody i w trakcie prowadzonej sprawy odszkodowawczej twierdziły, że działania lekarzy i personelu medycznego były prawidłowe.
Robert 42 lat
Ubezpieczyciel: 2 000 PLN
LSU – zakończona: 60 000 PLN
Wypadek przy pracy. Poślizgnięcie na oblodzonej i nieodśnieżonej nawierzchni placu magazynowego.
Obrażenia: Uraz głowy wraz z wstrząśnieniem mózgu, skręcenie kręgosłupa szyjnego, stłuczenie kolana prawego oraz barku lewego, pourazowe bóle i zawroty, zespół bólowy kręgosłupa szyjnego z zaburzeniami czucia w zakresie nerwu łokciowego prawego, nerwica pourazowa, pogorszenie wzroku w postaci astygmatyzmu krótkowzrocznego, niedowidzenia obuocznego oraz ubytków w polu widzenia. Niezdolny do pracy przez 175 dni. Długotrwałe leczenie i rehabilitacja, postępująca dysfunkcja w zakresie widzenia. Podjęcie leczenia psychiatrycznego. Sprawa oczekuje na rozpoznanie przed sądem, całość roszczeń to około 400.000 PLN i renta wyrównująca utratę możliwości zarobkowania.
Elżbieta 41 lat
Ubezpieczyciel: 24 584 PLN
LSU – zakończona: 110 000 PLN
Wypadek komunikacyjny. Zadośćuczynienie i odszkodowanie za obrażenia ciała doznane w wyniku wypadku.
Lekarze zdiagnozowali u Pani Elżbiety urazy głowy, złamanie końca barkowego obojczyka prawego, uraz okolic rzepki lewej i odcinka piersiowego kręgosłupa oraz zaburzenia natury psychologicznej. Zlecili leczenie ortopedyczne i farmakologiczne. Prowadzona była rehabilitacja lecznicza w związku z zaistniałymi schorzeniami narządu ruchu oraz cykliczne zabiegi fizjoterapeutyczne. Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem sądu. Ubezpieczyciel po odwołaniu złożonym przez naszą kancelarię, wypłacił bezsporną kwotę odszkodowania, dopłata do końcowej wysokości odszkodowania nastąpiła po przeprowadzeniu postępowania sądowego.
Tadeusz 50 lat
Ubezpieczyciel: 6 384 PLN
LSU – zakończona: 56 979 PLN
Szkoda rolnicza. Uszkodzenia budynków w gospodarstwie rolnym, spowodowane gradobiciem. Ubezpieczyciel po odwołaniu, złożonym w imieniu naszego klienta, wypłacił odszkodowanie we właściwej wysokości.
Straty: rozległe uszkodzenia zadaszeń stodoły, chlewni, stajni, krytej wiaty oraz domu mieszkalnego. Sprawa zakończona w postępowaniu odwoławczym. W imieniu poszkodowanego złożona została przez naszą kancelarię odszkodowawczą skarga do Rzecznika Ubezpieczonych. Zarzuty na nieprawidłowe działanie ubezpieczyciela dotyczyły nieprofesjonalnego sposobu likwidacji szkody. Ze szczególnym wskazaniem na opieszałość w działaniu i brak rzetelności w szacowaniu wartości poniesionych przez rolnika strat.
Halina 56 lat
Ubezpieczyciel: 43 470 PLN
LSU – zakończona: 335 970 PLN
Wypadek komunikacyjny pojazdu tzw. busa, przewożącego poszkodowaną do pracy na terenie Niemiec. Sprawę zakończono ugodą z niemieckim ubezpieczycielem.
Obrażenia: rozległe urazy głowy, urazy narządu wzroku, częściowa utrata uzębienia, zaburzenia zmysłów smaku oraz węchu, zaburzenia natury psychicznej związane z codziennym funkcjonowaniem. Długotrwały proces leczenia, w tym rehabilitacja zakończone pomyślnie. Poszkodowana została uznana za częściowo niezdolną do pracy. Sprawa zakończona ugodą po negocjacjach z niemieckim ubezpieczycielem i akceptacji przez klienta wysokości odszkodowania.
Tomasz 34 lat
Ubezpieczyciel: 5 000 PLN
LSU – zakończona: 10 000 PLN
Wypadek komunikacyjny. Na zlecenie klienta kancelaria LSU przygotowała odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Treść odwołania dotyczyła wysokości wypłaconej kwoty zadośćuczynienia. Ubezpieczyciel w odpowiedzi odmówił dopłaty.
Obrażenia ciała: skręcenie i naderwanie wiązadeł międzykręgowych szyjnego odcinka kręgosłupa. Przebyta rehabilitacja usprawniająca. Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem sądu. Firma ubezpieczająca sprawcę wypadku w efekcie krótkiego postępowania sądowego dopłaciła żądaną kwotę i zwróciła poniesione przez poszkodowanego koszty procesu.
Zamów rozmowę
lub
Napisz wiadomość Bezpłatnie sprawdzimy Twoją sprawę nawet do 20 lat wstecz!