facebook

Aktualności

Brak opon zimowych a odszkodowanie za wypadek

Pamiętaj! Brak odpowiedniego ogumienia, nie zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności, gdy doszło do stłuczki w warunkach zimowych. Odszkodowanie za wypadek wciąż nam przysługuje. Podkreślenia wymaga fakt, iż w Polsce, nie ma obowiązku zmiany opon w okresie zimowym. Żaden przepis Ustawy prawo u ruchu drogowym nie nakłada na nas takiej powinności. Wytykanie tego braku i odmowna decyzja […]

zobacz więcej

Odszkodowanie za wypadek z udziałem e-hulajnogi

Wraz ze wzrostem popularności elektrycznych hulajnóg w Polsce, rośnie też ilość skarg i wypadków z ich udziałem. Niestety, kwestia uzyskania odszkodowania za wypadek z udziałem e-hulajnogi jest o tyle utrudniona, że na dzień dzisiejszy w świetle prawa nie jest ona uznawana za środek transportu, a poruszająca się nią osoba nie jest pieszym. Jak w takim […]

zobacz więcej

Dyskryminacja w pracy. W jakim czasie można ubiegać się o odszkodowanie z powodu nierównego traktowania w pracy?

Polskie prawo określa, że można żądać odszkodowania w momencie, gdy pracodawca nierówno traktuje pracowników.

zobacz więcej

Jak dostać odszkodowanie za dziurę w jezdni?

Często zdarza się, że prawidłowe stosowanie przepisów ruchu ulicznego nie wystarczy. Jeżeli Twój samochód zostanie uszkodzony z powodu złego stanu drogi, to możesz ubiegać się o odszkodowanie. Dlaczego? Za stan fizyczny dróg jest odpowiedzialny ich zarządca lub instytucja, która wykonuje jego polecenia. Przykładowo, za stan nawierzchni drogi krajowej odpowiada generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad, […]

zobacz więcej

Bezpieczny wypoczynek na nartach

Planując wypoczynek na nartach w Polsce nie musimy kupować dodatkowej polisy ubezpieczeniowej, gdyż przysługuje nam bezpłatna pomoc w ramach ubezpieczenia w NFZ. Jednakże wykupienie jej staje się konieczne, gdy wybieramy urlop za granicą. W krajach Unii Europejskiej, Europejska Karta Ubezpieczenie Zdrowotnego (EKUZ) zapewnia nam prawo do leczenia na warunkach, jakie przysługują obywatelom państwa pobytu, co […]

zobacz więcej

Rekordowe odszkodowanie za poślizgnięcie na chodniku

W obliczu decyzji łódzkiego sądu okręgowego, w wyniku której seniorce przyznano aż 322 tysięcy złotych odszkodowania za poślizgnięcie się na chodniku, zarządcy nieruchomości i firmy dbające o ścieżki użytku publicznego powinni mieć się na baczności. Sąd Okręgowy w Łodzi przyznał kobiecie, która przewróciła się na oblodzonym chodniku, rekordową sumę 322 tys. odszkodowania.  Choć po samym […]

zobacz więcej

724.904,86 euro odszkodowania dla hiszpańskiego kolarza

Wybitny kolarz szosowy Roberto Heras otrzyma ponad 720 tys. euro odszkodowania. Sprawa dotyczy wydarzenia z września 2005 roku, gdy po dwudziestym etapie Vuelta a Espana, wykryto erytropoetynę w ciele sportowca. Spowodowało to utratę zwycięstwa w wyścigu oraz dyskwalifikację na okres dwóch lat przez krajową federację.   Po upływie tego czasu, Roberto Heras nie mógł rozpocząć współpracy […]

zobacz więcej

Czy wiesz, że możesz ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli stracisz w wypadku komunikacyjnym najbliższą osobę?

Bardzo często w związku ze śmiercią bliskiej osoby pojawia się nie tylko cierpienie i trauma członków rodziny, ale także obawa o sytuację materialną, która mogła ulec zmianie. Fundusze, które można pozyskać w tym przypadku, nie zrekompensują straty, ale sprawią, że nasza przyszłość będzie bezpieczniejsza.  Warto pamiętać, że aby ubiegać się o odszkodowanie za utratę najbliższej […]

zobacz więcej

Odszkodowanie za wypadek na nieodśnieżonej drodze

Zarządca drogi jest zobowiązany do odśnieżania i zwalczania jej śliskości w zimie. Jest on więc podmiotem odpowiedzialnym za szkody wynikające z niewłaściwego utrzymania stanu dróg oraz podmiotem, który po przyjęciu odpowiedzialności wypłaci odszkodowanie za wypadek. Zarządcą dróg: krajowych – jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, wojewódzkich – zarząd województwa, powiatowych – zarząd powiatu, gminnych […]

zobacz więcej

Odszkodowania za dyskryminację płciową

Aby wyjaśnić problem dotyczący odszkodowania związanego z dyskryminacją płciową, warto powołać się na konkretny przykład: pracownik otrzymywał pensję 2,6 tysiąca złotych w momencie, w którym inni współpracownicy wykonujący podobne czynności mieli dochód około 5 tysięcy złotych miesięcznie. Mężczyzna skierował pozew przeciw pracodawcy z powodu nierównego traktowania.  Sąd zgodził się, że nie było podstaw do wydawania […]

zobacz więcej

Zakończone sprawy

Magdalena 34 lata
Ubezpieczyciel: nie uznał roszczenia
LSU – zakończona: 76 000 PLN
Błąd w sztuce medycznej. Pacjentka podczas operacji nie została znieczulona odpowiednią dawką leków, jednocześnie otrzymała środki całkowicie zwiotczające mięśnie.
Czując ból operacji oraz słysząc rozmowy i komentarze lekarzy nie mogła w żaden sposób zasygnalizować stanu pełnej świadomości. Kancelaria LSU skierowała do Rzecznika Praw Pacjenta wniosek o zbadanie sprawy i w wyniku tego postępowania Rzecznik ustalił, że zostało naruszone prawo pacjentki do właściwej opieki medycznej. W związku z zawinieniem i brakiem staranności anestezjologa Kancelaria LSU domagała się wyższej kwoty niż ta zaproponowana przez firmę ubezpieczeniową szpitala, która w drodze ugody zaoferowała 10.000 zł zadośćuczynienia. Szpital do końca prowadzonego postępowania nie uznawał swojej winy a lekarz, który był sprawcą cierpień poszkodowanej nigdy jej nie przeprosił za swoje błędy. Po wygranym procesie sądowym Kancelaria LSU uzyskała dla Pani Magdaleny 76.000 zł zadośćuczynienia.
Zygmunt 50 lat
Ubezpieczyciel: odmowa wypłaty
LSU – zakończona: 229 000 PLN
Poszkodowany posiadał polisę ubezpieczenia na Życie. Ochrona dotyczyła między innymi opcji ubezpieczenia na wypadek wystąpienia niezdolności do pracy. Po orzeczeniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że Pan Zygmunt jest całkowicie niezdolny do pracy i zgłoszeniu szkody, ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania.
U poszkodowanego zostało zdiagnozowane stwardnienie rozsiane, a w wyniku tej choroby ZUS orzekł niezdolność Pana Zygmunta do pracy. W odpowiedzi na zgłoszenie szkody, ubezpieczyciel wydał decyzję odmowną, powołując się na zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W efekcie postępowania prowadzonego przez kancelarię LSU wykazana została przed sądem niezgodność OWU z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. W następstwie korzystnego dla poszkodowanego wyroku sądu I instancji i potwierdzenia rozstrzygnięcia przez sąd apelacyjny, ubezpieczyciel wypłacił pełną kwotę. Łącznie z odsetkami za zwłokę w zapłacie odszkodowania.
Zdzisław 50 lat
Ubezpieczyciel: 13 000 PLN
LSU – zakończona: 29 000 PLN
Błąd w sztuce medycznej. Pozostawienie ciała obcego (gazik) podczas zabiegu operacyjnego. Szpital odmówił przyjęcia odpowiedzialności za błąd popełniony w trakcie operacji, pomimo przedstawionych dowodów, w tym niepodważalnych argumentów natury medycznej.
Objawy: ból i ropienie rany, gorączkowanie. Po długim okresie, bezskutecznego leczenia rany pooperacyjnej, podjęto decyzję o operacyjnym oczyszczeniu rany i w trakcie tego zabiegu, usunięto ciało obce – gazik w ranie pooperacyjnej w okolicy mięśni przykręgosłupowych. Zgłoszenie szkody spotkało się z odmową wypłaty odszkodowania, wydaną przez ubezpieczyciela szpitala. Po przedstawieniu wszystkich argumentów i dowodów uzyskaliśmy zmianę stanowiska. Ubezpieczyciel szpitala uznał opinie specjalistów LSU i nastąpiła wypłata odszkodowania. Pan Zdzisław powrócił do zdrowia po krótkiej rehabilitacji. W efekcie prowadzonego w imieniu klienta postępowania sądowego, poszkodowany otrzymał świadczenie dwukrotnie wyższe niż to, które ubezpieczyciel zdecydował się wypłacić w czasie likwidacji szkody. Nasz klient otrzymał również zwrot poniesionych kosztów. Osoby reprezentujące szpital, po zgłoszeniu szkody i w trakcie prowadzonej sprawy odszkodowawczej twierdziły, że działania lekarzy i personelu medycznego były prawidłowe.
Robert 42 lat
Ubezpieczyciel: 2 000 PLN
LSU – zakończona: 60 000 PLN
Wypadek przy pracy. Poślizgnięcie na oblodzonej i nieodśnieżonej nawierzchni placu magazynowego.
Obrażenia: Uraz głowy wraz z wstrząśnieniem mózgu, skręcenie kręgosłupa szyjnego, stłuczenie kolana prawego oraz barku lewego, pourazowe bóle i zawroty, zespół bólowy kręgosłupa szyjnego z zaburzeniami czucia w zakresie nerwu łokciowego prawego, nerwica pourazowa, pogorszenie wzroku w postaci astygmatyzmu krótkowzrocznego, niedowidzenia obuocznego oraz ubytków w polu widzenia. Niezdolny do pracy przez 175 dni. Długotrwałe leczenie i rehabilitacja, postępująca dysfunkcja w zakresie widzenia. Podjęcie leczenia psychiatrycznego. Sprawa oczekuje na rozpoznanie przed sądem, całość roszczeń to około 400.000 PLN i renta wyrównująca utratę możliwości zarobkowania.
Elżbieta 41 lat
Ubezpieczyciel: 24 584 PLN
LSU – zakończona: 110 000 PLN
Wypadek komunikacyjny. Zadośćuczynienie i odszkodowanie za obrażenia ciała doznane w wyniku wypadku.
Lekarze zdiagnozowali u Pani Elżbiety urazy głowy, złamanie końca barkowego obojczyka prawego, uraz okolic rzepki lewej i odcinka piersiowego kręgosłupa oraz zaburzenia natury psychologicznej. Zlecili leczenie ortopedyczne i farmakologiczne. Prowadzona była rehabilitacja lecznicza w związku z zaistniałymi schorzeniami narządu ruchu oraz cykliczne zabiegi fizjoterapeutyczne. Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem sądu. Ubezpieczyciel po odwołaniu złożonym przez naszą kancelarię, wypłacił bezsporną kwotę odszkodowania, dopłata do końcowej wysokości odszkodowania nastąpiła po przeprowadzeniu postępowania sądowego.
Tadeusz 50 lat
Ubezpieczyciel: 6 384 PLN
LSU – zakończona: 56 979 PLN
Szkoda rolnicza. Uszkodzenia budynków w gospodarstwie rolnym, spowodowane gradobiciem. Ubezpieczyciel po odwołaniu, złożonym w imieniu naszego klienta, wypłacił odszkodowanie we właściwej wysokości.
Straty: rozległe uszkodzenia zadaszeń stodoły, chlewni, stajni, krytej wiaty oraz domu mieszkalnego. Sprawa zakończona w postępowaniu odwoławczym. W imieniu poszkodowanego złożona została przez naszą kancelarię odszkodowawczą skarga do Rzecznika Ubezpieczonych. Zarzuty na nieprawidłowe działanie ubezpieczyciela dotyczyły nieprofesjonalnego sposobu likwidacji szkody. Ze szczególnym wskazaniem na opieszałość w działaniu i brak rzetelności w szacowaniu wartości poniesionych przez rolnika strat.
Halina 56 lat
Ubezpieczyciel: 43 470 PLN
LSU – zakończona: 335 970 PLN
Wypadek komunikacyjny pojazdu tzw. busa, przewożącego poszkodowaną do pracy na terenie Niemiec. Sprawę zakończono ugodą z niemieckim ubezpieczycielem.
Obrażenia: rozległe urazy głowy, urazy narządu wzroku, częściowa utrata uzębienia, zaburzenia zmysłów smaku oraz węchu, zaburzenia natury psychicznej związane z codziennym funkcjonowaniem. Długotrwały proces leczenia, w tym rehabilitacja zakończone pomyślnie. Poszkodowana została uznana za częściowo niezdolną do pracy. Sprawa zakończona ugodą po negocjacjach z niemieckim ubezpieczycielem i akceptacji przez klienta wysokości odszkodowania.
Tomasz 34 lat
Ubezpieczyciel: 5 000 PLN
LSU – zakończona: 10 000 PLN
Wypadek komunikacyjny. Na zlecenie klienta kancelaria LSU przygotowała odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Treść odwołania dotyczyła wysokości wypłaconej kwoty zadośćuczynienia. Ubezpieczyciel w odpowiedzi odmówił dopłaty.
Obrażenia ciała: skręcenie i naderwanie wiązadeł międzykręgowych szyjnego odcinka kręgosłupa. Przebyta rehabilitacja usprawniająca. Sprawa zakończona prawomocnym wyrokiem sądu. Firma ubezpieczająca sprawcę wypadku w efekcie krótkiego postępowania sądowego dopłaciła żądaną kwotę i zwróciła poniesione przez poszkodowanego koszty procesu.
Zamów rozmowę
lub
Napisz wiadomość Bezpłatnie sprawdzimy Twoją sprawę nawet do 20 lat wstecz!