Program finansowej pomocy dla poszkodowanychW ramach pomocy finansowej oferujemy poszkodowanym pokrycie części lub całości kosztów związanych z prowadzeniem sprawy.

Pomoc finansową oferujemy na etapie zgłoszenia szkody lub sporządzenia odwołania od niekorzystnej decyzji wydanej przez ubezpieczyciela (np. koszt specjalistycznych opinii). W sytuacji, gdy wysokość wypłaconego odszkodowania nie jest odpowiednia do poniesionych strat, kierujemy sprawę do sądu, gdzie klient reprezentowany jest przez profesjonalnego pełnomocnika.


W wielu przypadkach wysokie koszty dochodzenia odszkodowania, uniemożliwiają poszkodowanemu otrzymanie godziwych świadczeń. W wybranych sprawach, w porozumieniu z klientem, oferujemy pokrycie tych kosztów i rozpoczęcie postępowania mającego na celu uzyskanie odpowiedniego odszkodowania.

Bezpłatnie analizujemy każdy przypadek, umów się na spotkanie z nami.