szkoda majątkowa - zalanie domu deszcz uszkodzony dach wichura odszkodowanie

Odszkodowania za uszkodzenia budynków i mieszkań, kradzież pojazdu, uszkodzenia pojazdu w wyniku wypadku lub zdarzeń takich jak pożar, powódź. Odszkodowania z polis AC (ochrona AutoCasco).

Odszkodowania za mienie zniszczone w wyniku działania osób odpowiedzialnych za powstanie szkody. 

 

 

szkoda majątkowa - uszkodzenia pojazdu, odszkodowanie po wypadku

Uszkodzenie lub kradzież pojazdu. Zgłaszamy do towarzystw ubezpieczeniowych roszczenia związane z uszkodzeniami pojazdu, które są następstwem wypadku komunikacyjnego lub zdarzeń takich jak na przykład gradobicie. Dochodzimy odszkodowań z polis AC w przypadku kradzieży pojazdu i odmowy przez ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania lub wypłaty zaniżonego świadczenia. Na zlecenie klienta sporządzimy odwołanie od już wydanej, niekorzystnej decyzji ubezpieczyciela.
   
 
Nasza pomoc w zakresie tych zdarzeń obejmuje dochodzenie odszkodowań:
 
  • za szkody powstałe w pojazdach i maszynach zarówno na skutek zjawisk atmosferycznych takich jak gradobicie, wichury, powódź itp. jak i za szkody powstałe w wyniku kolizji lub wypadku drogowego. Możliwym jest również uzyskanie dla Państwa zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego. Wzywamy ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania za naprawę i części zamienne, takie jak oryginalne części producenta pojazdu, certyfikowane i z gwarancją,

  • za szkody powstałe w mieszkaniach, budynkach mieszkalnych, zabudowaniach warsztatowych, produkcyjnych, magazynowych w wyniku działania niekorzystnych czynników atmosferycznych, pożaru lub innych zdarzeń. Dochodzimy odszkodowań za działanie lub zaniedbanie osób lub instytucji powodujących szkodę.

W celu sprawniejszego działania prosimy o wykonanie dokumentacji fotograficznej szkody oraz miejsca jej powstania, zdjęcia będą pomocne przy ustalaniu wartości poniesionych strat. Proszę uzyskać pisemne oświadczenia świadków zdarzenia, którzy potwierdzą datę i okoliczności powstania szkody. Proszę zachować numery telefonów do świadków zdarzenia i w miarę możliwości, proszę zgromadzić ich dane adresowe.