szkoda rolnicza - uszkodzenia budynków, straty w plonach

Odszkodowania za szkody powstałe w budynkach mieszkalnych, zabudowaniach gospodarczych, uprawach rolnych oraz utraconych dochodach.

Nasze wynagrodzenie pobierane jest po uzyskaniu odszkodowania. Wartość wynagrodzenia określona jest procentowo a jego wysokość zależy od skomplikowania sprawy i jest ustalana przy przyjęciu zlecenia. W Twoim imieniu zgłosimy szkodę lub sporządzimy odwołanie od niekorzystnej decyzji wydanej przez ubezpieczyciela.

Bezpłatnie analizujemy każdy przypadek, umów się na spotkanie z nami.

W celu zabezpieczenia dowodów związanych z powstaniem szkody prosimy o wykonanie dokumentacji fotograficznej uszkodzonych składników majątku. Pozwoli to na sprawne dochodzenie odszkodowania we właściwej wysokości. Wskazane jest uzyskanie pisemnych oświadczeń świadków, którzy potwierdzą datę i okoliczności powstania szkody.

Należy również pamiętać, iż termin przedawnienia przy tego rodzaju roszczeniach wynosi 3 lata od dnia, w którym dowiedzieli się Państwo o powstaniu szkody lub też od daty wydania przez ubezpieczyciela ostatniej decyzji odszkodowawczej.