wysokie odszkodowanie, adwokat, radca prawny

Celem zespołu Kancelarii Odszkodowawczej LSU jest pomoc poszkodowanym. Od 2006 roku reprezentujemy naszych klientów przed towarzystwami ubezpieczeniowymi i wszystkimi instytucjami oraz osobami, które są zobowiązane do zapłaty odszkodowania. Każde postępowanie o odszkodowanie za wypadek lub inne zdarzenie powodujące szkodę, na etapie przedsądowym i sądowym, prowadzi prawnik i specjalista ds. szacowania szkód. W likwidacji szkody uczestniczą rzeczoznawcy i konsultanci medyczni (lekarze specjaliści), odpowiednio do rodzaju likwidowanej szkody:

  • specjaliści ds. szacowania wartości szkód,
  • prawnicy, radcy prawni, adwokaci,
  • lekarze konsultanci,
  • rzeczoznawcy majątkowi,
  • rzeczoznawcy techniki motoryzacyjnej i rekonstrukcji wypadków.Najdogodniejszym momentem zlecenia nam sprawy o dochodzenie odszkodowania jest okres przed zgłoszeniem szkody do sprawcy lub firmy ubezpieczeniowej. Należy pamiętać, że to na poszkodowanym leży ciężar udowodnienia wszystkich okoliczności powstania szkody i udokumentowania jej wartości finansowej. Działania naszego zespołu mają na celu profesjonalne przygotowanie zgłoszenia szkody i dochodzenie odszkodowania, aż do momentu uzyskania jego właściwej wysokości.

Sprawdzimy Twoją sytuację po przyznaniu odszkodowania i zweryfikujemy wysokość przyznanej kwoty. W przypadku wypłaty zaniżonej wartości odszkodowania, wystąpimy o uzupełnienie świadczenia i wypłatę należnej kwoty.

Nasze wynagrodzenie pobierane jest po wypłaceniu odszkodowania w wyniku pozytywnej decyzji zobowiązanego lub korzystnego wyroku sądu. Jego wysokość określona jest procentowo, na przykład 15% ze świadczeń uzyskanych z tytułu nieszczęśliwego wypadku i dochodzenia stosownego odszkodowania z polisy NNW klienta.

Jak wynika z obserwacji zachowań firm i instytucji zobowiązanych do zapłaty odszkodowania nagminnie stosują one praktyki, których efektem jest obniżenie wysokości lub odmowa wypłacenia świadczeń. Wysokość wypłaconego odszkodowania, to przeważnie kilkanaście procent przysługującej poszkodowanemu kwoty. Firmy ubezpieczeniowe zabiegają o sprzedaż jak największej ilości polis ubezpieczeniowych a z drugiej strony mechanizm likwidowania szkody nie jest przyjazny dla poszkodowanego i prowadzi do wypłaty zaniżonych świadczeń odszkodowawczych.

Wysokość wynagrodzenia zależy od stopnia skomplikowania sprawy. Jest ona określana po przedstawieniu przez klienta okoliczności sprawy i przy przyjęciu zlecenia na reprezentowanie w dochodzeniu odszkodowania.
 
Naszym zadaniem jest działanie wyłącznie na korzyść naszego klienta. W sprawny i rzetelny sposób prowadzimy każdą sprawę a nasze wynagrodzenie jest uzależnione od efektów, jakie nasza praca przynosi zleceniodawcy na rzecz którego działamy. 
 
Reprezentujemy osoby, które dochodzą odszkodowania lub innego świadczenia wynikającego z każdego typu umowy ubezpieczenia.
Pomagamy poszkodowanym, którzy chcą zgłosić roszczenia lub tym, którym odmówiono wypłaty odszkodowania. 

Jeżeli z powodu obrażeń nie możesz opuszczać miejsca, w którym przebywasz lub chcesz by nasz przedstawiciel pojawił się u Ciebie wystarczy kontakt z nami, by umówić termin spotkania.

Roszczenia poszkodowanego przedawniają się z upływem 3 lat a w bardzo wielu wypadkach przedawnienie następuje dopiero po 20 latach. Zadzwoń do nas i sprawdź, czy w Twojej sprawie odszkodowanie może być wyższe.