Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 660.), która wprowadza nowy, dodatkowy tryb dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku wystąpienia błędów w sztuce medycznej.