Pamiętaj!
Brak odpowiedniego ogumienia, nie zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności, gdy doszło do stłuczki w warunkach zimowych, odszkodowanie za wypadek wciąż nam przysługuje.
 
Podkreślenia wymaga fakt, iż w Polsce, nie ma obowiązku zmiany opon w okresie zimowym. Żaden przepis Ustawy prawo u ruchu drogowym nie nakłada na nas takiej powinności. Wytykanie tego braku i odmowna decyzja jest powszechną praktyką stosowaną przez ubezpieczycieli w procesie likwidacji i szacowania szkód. Natomiast w rzeczywistości winni oni objąć odpowiedzialnością szkodę, niezależnie od zamontowanego w pojeździe ogumienia. Decyzja odmawiająca poszkodowanemu wypłaty odszkodowania, w takim przypadku jest bezzasadna i sprzeczna z prawem.