Planując wypoczynek na nartach w Polsce nie musimy kupować dodatkowej polisy ubezpieczeniowej, gdyż przysługuje nam bezpłatna pomoc w ramach ubezpieczenia w NFZ. Jednakże wykupienie jej staje się konieczne, gdy wybieramy urlop za granicą. W krajach Unii Europejskiej, Europejska Karta Ubezpieczenie Zdrowotnego (EKUZ) zapewnia nam prawo do leczenia na warunkach, jakie przysługują obywatelom państwa pobytu, co nie daje jednak gwarancji, iż w każdym przypadku będzie to pomoc bezpłatna. Przed wyjazdem warto zatem poznać zasady systemu ochrony zdrowia państwa, do którego się wybieramy.

Najlepszym rozwiązaniem będzie wykupienie polisy, która ułatwi uzyskanie odszkodowania za wypadek na stoku i za inne zdarzenia, które mogą mieć miejsce podczas wypoczynku w górach. Ubezpieczenie dla narciarzy przewiduje:

  • koszty leczenia (KL),
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC),
  • ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwania po zejściu lawiny lub innych zdarzeń,
  • ubezpieczenie sprzętu narciarskiego i ekwipunku ,
  • zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego w razie jego utraty lub uszkodzenia,
  • zwrot kosztów wykupionych skipassów w razie zamknięcia tras podczas złej pogody lub niewykorzystania ich z powodu problemów zdrowotnych,
  • zwrot kosztów powrotu do kraju,
  • zwrot kosztów przyjazdu z kraju innego kierowcy,
  • assistance.

Aby uzyskać odszkodowanie warto mieć przy sobie wizytówkę ubezpieczyciela z telefonem alarmowym oraz numerem polisy ubezpieczeniowej. Po wypadku należy jak najszybciej skontaktować się z ubezpieczycielem i podać wszelkie istotne dane kontaktowe np. placówki medycznej lub lekarza prowadzącego. Nadto istotnym będzie zachowanie rachunków związanych z leczeniem, recept oraz dokumentacji medycznej. Ubezpieczyciela należy również poinformować o roszczeniach osób trzecich.