Często zdarza się, że prawidłowe stosowanie przepisów ruchu ulicznego nie wystarczy. Jeżeli Twój samochód zostanie uszkodzony z powodu złego stanu drogi, to możesz ubiegać się o odszkodowanie.
Dlaczego? Za stan fizyczny dróg jest odpowiedzialny ich zarządca lub instytucja, która wykonuje jego polecenia. Przykładowo, za stan nawierzchni drogi krajowej odpowiada generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad, za drogi powiatowe zarząd powiatu, a za autostradę koncesjonariusz.

Obowiązki, które należą do wyżej wymienionych podmiotów, obejmują zachowanie odpowiedniego stanu dróg oraz chodników. Wszelkie remonty lub związane z nimi działania powinny być wyraźnie oznakowane. Zarządcy są również odpowiedzialni za eliminowanie wszelkich zniszczeń, które są wynikiem złej pogody.

Co powinniśmy zrobić, gdy nasz pojazd zostanie uszkodzony przez niewywiązanie się z omówionych obowiązków? Najpierw musimy zorientować się, kto zarządza daną drogą. W następnej kolejności powinniśmy się dowiedzieć, czy podmiot ten ma ubezpieczenie OC i finalnie wystosować roszczenie do ubezpieczyciela. Niestety przeważnie zarządcy Ci nie posiadają OC. W takim wypadku zgłaszamy się bezpośrednio do podmiotu odpowiedzialnego za dany odcinek drogi.

Oczywiście poszkodowany musi wykazać, na jakiej drodze nastąpiły szkody oraz że ich przyczyną jest zły stan jej nawierzchni. Istotne jest udowodnienie, że kierowca stosował się do zasad ruchu drogowego, a mimo tego, jego pojazd został uszkodzony. Najprostszym sposobem na dokumentację zdarzenia jest wykonanie fotografii, najlepiej zaraz po wydarzeniu. Zdjęcia takie powinny obejmować detale oraz plan ogólny pokazujący dane miejsce. Innym sposobem na uzyskanie odszkodowania jest skorzystanie z autocasco, jednak przez to możemy stracić cenne zniżki. Poza tym najczęstszej nie pokrywa ono wszystkich strat.

(źródło: NTO.pl)