Zagraniczne wakacje planowane są zwykle jako czas relaksu, przyjemności, zabawy w gronie przyjaciół i rodziny. Niestety, niekiedy błogi urlop mogą zakłócić nieplanowane zdarzenia, a nawet wypadek. Trwoga jest wtedy tym większa, bo znajdujemy się daleko od domu i  często nie wiemy, co powinniśmy zrobić, by po takim epizodzie móc dochodzić zwrotu kosztów leczenia oraz odszkodowania.

 

Przezorny zawsze ubezpieczony

Wyjeżdżając za granicę do kraju Unii Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) zawsze warto zaopatrzyć siebie i członków swojej rodziny w kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego). Karta ta jest dowodem ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce. Na jej podstawie w nagłych sytuacjach każdy Polak może skorzystać z usług miejscowej służby zdrowia na takich samych zasadach jak osoby ubezpieczone w danym państwie. Kartę EKUZ można pobrać bezpłatnie w swoim oddziale NFZ.

 

Żeby jednak móc występować o odszkodowanie za wypadek, który przydarzył się na zagranicznych wakacjach, należy wykupić ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków), którego celem jest zapewnienie finansowego wsparcia i pomocy w przypadku nagłej utraty zdrowia osoby ubezpieczonej. Ofert na naszym rynku jest tutaj wiele i łatwo ulec reklamom. Tego rodzaju polisę trzeba jednak wybrać w sposób przemyślany, po dokładnym zapoznaniu się z OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia), które definiują np. jakie rodzaje uszczerbku na zdrowiu obejmuje polisa oraz jakiej pomocy czy odszkodowania osoba ubezpieczona może wówczas oczekiwać.

Dokładne zapoznanie się z zapisanym w OWU zakresem odpowiedzialności ubezpieczyciela pozwoli uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek przy ubieganiu się o wypłatę odszkodowania.

 

Jeśli już doszło do wypadku…

Przede wszystkim nie wolno panikować. Na pierwszym miejscu należy oczywiście zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo osoby poszkodowanej – udzielić pomocy, wezwać karetkę, zabezpieczyć poszkodowanego do jej przyjazdu. Kiedy jednak minie czas trwogi warto zadbać o stosowną dokumentację, aby ubezpieczyciel nie miał podstaw do odmowy odszkodowania.

 

1. Udokumentowanie wypadku

Jeśli to możliwe, należy zebrać dane kontaktowe świadków wypadku. Te dane powinny zawierać imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania oraz adres e-mail. W sytuacji gdy wypadek nastąpił wskutek wad lub defektów wyposażenia budynku lub samego obiektu, warto zrobić zdjęcia miejsca, gdzie do wypadku doszło.

 

2. Zgłoszenie wypadku

Każdy wypadek należy zgłosić czy to kierownictwu ośrodka wypoczynkowego czy przedstawicielowi biura podróży/opiekunowi wycieczki. itp.  Warto też zapytać o formularza zgłoszenia wypadku.

 

Jeśli odmawia się nam takiego formularza lub czujemy się ignorowani podczas współpracy z oficjelami, mamy prawo wezwać policję, która spisze swój własny protokół wypadkowy.

Podpisując lub wypełniając wszelkie formularze na temat wypadku, zawsze prośmy o ich kopie lub pytajmy, gdzie możemy je później uzyskać.

 

3. Dokumentacja medyczna

Skrupulatne gromadzenie dokumentacji medycznej nie tylko pomaga wystąpić o odszkodowanie, ale także obliczyć jego realną wartość. Warto zachować nie tylko wypisy i rachunki szpitalne, ale także paragony lekarskie, wyniki badań, rachunki za lekarstwa itp.

 

Odszkodowanie za wypadek na wakacjach

Kancelaria odszkodowawcza LSU od 2006 roku z powodzeniem pomaga uzyskać należne odszkodowanie z polis NNW oraz zweryfikować czy wypłacone wcześniej odszkodowanie jest adekwatne do doznanej krzywdy i uszczerbku na zdrowiu.  Dodatkowo każdy przypadek jest analizowany przez naszych specjalistów zupełnie bezpłatnie.

Zachęcamy do KONTAKTU

 

 

 

Zgłoś szkodę / Zapytaj o naszą opinię o Twojej sprawie
Dane poszkodowanego:
 
Rodzaj szkody*:
Data powstania szkody*:
Nazwisko* / Imię*:
Ulica / Nr domu / Nr lokalu:
Miejscowość* / Kod pocztowy*:
Telefon* / Email*:
Opis sprawy:
Załączniki:
* wypełnienie jest obowiązkowe