s
Oferta
thumb

Nasza pomoc w tym zakresie obejmuje dochodzenie odszkodowania za doznane obrażenia ciała i rozstrój zdrowia (odszkodowanie za wypadek). W przypadku śmierci bliskiej Ci osoby uzyskamy odpowiednio wysokie zadośćuczynienie.

thumb

Odszkodowania za uszkodzenia budynków i mieszkań, kradzież pojazdu, uszkodzenia pojazdu w wyniku wypadku lub zdarzeń takich jak pożar, powódź. Odszkodowania z polis AC (ochrona AutoCasco).
thumb

Odszkodowania za szkody powstałe w wyniku błędnej diagnozy lekarza, nieprawidłowego leczenia, zakażenia szpitalnego, odmowy udzielenia pomocy.
thumb
Odszkodowania za wypadki przy pracy w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej. Utracone dochody, zadośćuczynienie i renta wyrównawcza.
thumb

Odszkodowania za szkody powstałe w budynkach mieszkalnych, zabudowaniach gospodarczych, uprawach rolnych oraz utraconych dochodach.

thumb

W ramach pomocy finansowej oferujemy poszkodowanym pokrycie części lub całości kosztów związanych z prowadzeniem sprawy.

SZUKASZ POMOCY?
ZADZWOŃ TERAZ

TELEFON: 77 444 20 10
GSM:         792 792 434

Możesz zamówić rozmowę, nasz przedstawiciel zadzwoni do Ciebie!


WYGRANE SPRAWY:
Magdalena, 34 lata

Ubezpieczyciel:
 nie uznał roszczenia

LSU - zakończona: 76.000 PLN

Błąd w sztuce medycznej. Pacjentka podczas operacji nie została uśpiona odpowiednią dawką leków, jednocześnie otrzymała środki całkowicie zwiotczające mięśnie
.
WYGRANE SPRAWY:
Magdalena, 34 lata

Ubezpieczyciel:
 nie uznał roszczenia

LSU - zakończona: 76.000 PLN

Błąd w sztuce medycznej. Pacjentka podczas operacji nie została uśpiona odpowiednią dawką leków, jednocześnie otrzymała środki całkowicie zwiotczające mięśnie
.
Sprawdź szkodę