Ustalanie wynagrodzenia za oferowane usługi odbywa się w sposób indywidualny z każdym z klientów. Kluczowe czynniki, które wpływają na ostateczną kwotę wynagrodzenia to:

  • ilość pracy,
  • złożoność sprawy,
  • przewidywany okres jej realizacji,

Aby określić koszty związane z prowadzeniem sprawy przeprowadzamy wstępną bezpłatną analizę każdego przypadku. Po tym podejmujemy decyzję o przyjęciu sprawy i naszym honorarium a następnie warunki przedstawiamy klientowi do akceptacji.

W Kancelarii Prawnej LSU oferujemy następujące modele rozliczeń:

  • Wynagrodzenie ryczałtowe – w tej opcji, wynagrodzenie jest jednorazową opłatą za realizację określonej usługi (takiej jak prowadzenie sprawy w sądzie, przygotowanie dokumentu lub sporządzenie umowy), a kwota wynagrodzenia jest uzależniona od wymaganego zaangażowania w ramach danej sprawy.
  • Wynagrodzenie za godzinę pracy – w tej formie rozliczenia, opłata bazuje na ilości czasu poświęconego na realizację usług dla konkretnego klienta. Jest to opcja często wybierana przez firmy i przedsiębiorców. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, Klient otrzymuje dokładny raport zawierający listę wykonanych czynności.
  • Miesięczny ryczałt – ten rodzaj wynagrodzenia jest często stosowany, gdy zawierana jest umowa o stałą współpracę z klientem, w której szczegółowo definiowany jest zakres świadczonej pomocy prawnej.
  • Premia za osiągnięcie sukcesu (Success fee) – ta forma wynagrodzenia łączona jest z wynagrodzeniem ryczałtowym, które w takim przypadku jest zazwyczaj niższe. Dodatkowa opłata wynikająca z tej formy jest uzależniona od osiągnięcia pozytywnego wyniku w prowadzonej sprawie. Opcja ta jest często stosowana w przypadku spraw odszkodowawczych oraz windykacji należności.