Kancelaria Prawna LSU posiada doświadczenie w prowadzeniu postępowań upadłościowych i pomaga Klientom w pełnym zrozumieniu i przejściu przez wszystkie etapy postępowania związanego z upadłością.

Zakres usług prawnych w dziedzinie prawa upadłościowego zależy od indywidualnych potrzeb Klienta i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej. Prawo upadłościowe ma na celu ochronę interesów zarówno dłużników, jak i wierzycieli oraz pomaga w rozwiązaniu trudnych sytuacji finansowych. Nasi prawnicy są w stanie udzielić Ci wyczerpujących informacji, doradzić w kwestiach prawnych oraz reprezentować w trakcie procesu. Dążymy do osiągnięcia jak najbardziej korzystnych rezultatów.

Upadłość konsumencka

Stanowi prawne rozwiązanie dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki temu procesowi dłużnik ma możliwość uwolnienia się od części swojego zadłużenia lub nawet całkowitego umorzenia długów. Ważne jest, aby wartość majątku dłużnika nie przekraczała sumy jego zadłużenia.

Kancelaria Prawna LSU zapewnia kompleksowe wsparcie na każdym etapie postępowania sądowego związanego z upadłością konsumencką. Przede wszystkim dokładnie analizujemy sytuację finansową dłużnika, aby dostarczyć kompletną ocenę i wskazać odpowiednie rozwiązania. Sporządzamy profesjonalne wnioski oraz reprezentujemy naszych Klientów przed sądem, zapewniając im pełne wsparcie prawnicze.

Upadłość przedsiębiorcy

Przedsiębiorąca staje się niewypłacalny, gdy taci zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań. Dotyczy to wszystkich zaległych płatności podatkowych lub wobec ZUS oraz niezapłaconych faktur na rzecz kontrahentów.

Postępowanie upadłościowe dla przedsiębiorców obejmuje szereg etapów, takich jak złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, działania zarządcze mające na celu zabezpieczenie majątku oraz likwidacja zadłużenia wobec wierzycieli. Celem tych przepisów jest zapewnienie uczciwości procesu i ochrona interesów zarówno przedsiębiorcy, jak i jego wierzycieli.

Przedsiębiorcy, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, powinni zapoznać się z przepisami prawa upadłościowego i skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tym obszarze. Profesjonalna pomoc prawna może pomóc przedsiębiorcom w zrozumieniu procesu upadłościowego, osiągnięciu jak najlepszych wyników i znalezieniu rozwiązania, które będzie najbardziej korzystne dla wszystkich zaangażowanych stron.

Jeśli potrzebujesz pomocy związanej z postępowaniem upadłościowym, skontaktuj się z naszą kancelarią. Nasz doświadczony zespół pomoże Ci zrozumieć proces, odpowie na Twoje pytania i zapewni skuteczną reprezentację prawną.