Prawo administracyjne to dziedzina prawa, która reguluje działania administracji publicznej oraz relacje pomiędzy obywatelami a organami administracji. Dotyczy to m.in. decyzji administracyjnych, postępowań administracyjnych, kontroli administracyjnej, jak również odpowiedzialności za naruszenie prawa administracyjnego.

Prawo administracyjne obejmuje:

 • Postępowanie administracyjne – dotyczy procesu podejmowania decyzji przez organy administracji publicznej oraz zasad postępowania przed tymi organami.
 • Decyzje administracyjne – obejmuje kwestie związane z wydawaniem decyzji przez organy administracji publicznej, które mają wpływ na prawa i obowiązki obywateli.
 • Kontrola administracyjna – dotyczy sposobów sprawowania nadzoru nad działalnością administracji publicznej, w tym instytucji kontroli nadzorczej, takich jak Rzecznik Praw Obywatelskich, NIK, itp.
 • Odpowiedzialność administracyjna – reguluje zasady odpowiedzialności za naruszenia prawa administracyjnego, zarówno w odniesieniu do organów administracji publicznej, jak i obywateli.

Zrozumienie obowiązujących zasad i poruszanie się w świecie prawa administracyjnego może być skomplikowane. Dlatego prawnicy Kancelarii Prawnej LSU są zawsze gotowi, aby pomóc Ci zrozumieć Twoje prawa, obowiązki i możliwości, które daje prawo administracyjne.

Prawo administracyjne – wybrane usługi:

 • udzielanie porad prawnych i konsultacji w zakresie prawa administracyjnego, włączając w to wyjaśnienie przepisów i praw klientów,
 • sporządzanie odwołań i skarg administracyjnych w przypadku niezadowalających decyzji organów administracji publicznej,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach przed organami jak i sądami administracyjnymi,
 • pomoc w procesach przetargowych, w tym w przygotowaniu dokumentów przetargowych, uczestnictwo w postępowaniach przetargowych oraz reprezentacja klientów w sporach przetargowych,
 • pomoc w uzyskiwaniu zezwoleń na budowę, wykup ziemi, regulacje dotyczące gruntów i inne związane z nieruchomościami kwestie administracyjne,
 • pomoc w uzyskiwaniu koncesji, zezwoleń i pozwoleń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, włączając w to regulacje dotyczące ochrony środowiska, higieny, zdrowia publicznego itp.
 • doradztwo w kwestiach związanych z ochroną konkurencji, w tym przygotowanie dokumentów związanych z fuzjami i przejęciami, a także reprezentacja klientów przed organami antymonopolowymi,
 • pomoc w sprawach związanych z planowaniem przestrzennym, zmianą przeznaczenia terenów, inwestycjami publicznymi i prywatnymi oraz kwestiami związanymi z zagospodarowaniem przestrzennym,
 • doradztwo w kwestiach związanych z ochroną środowiska, uzyskiwaniem pozwoleń na emisje, gospodarką odpadami, ochroną przyrody itp.
 • pomoc w kwestiach związanych z prawem imigracyjnym, uzyskiwaniem wiz, pozwoleniach na pracę, pozwoleniami na pobyt i innymi kwestiami związanymi z imigracją i pobytami w kraju.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej, skontaktuj się z nami. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najlepsze rozwiązania prawne.