Prawo cywilne to jeden z kluczowych działów prawa, które reguluje relacje między osobami fizycznymi i prawnymi. Zakres jego zastosowania jest niezwykle szeroki, obejmując najważniejsze aspekty naszego codziennego życia.

Prawo cywilne obejmuje:

 • Prawo zobowiązań, które reguluje kwestie związane z zawieraniem umów, a także innymi zobowiązaniami prawnymi, jak np. odszkodowania za szkody.
 • Prawo rzeczowe, które dotyczy praw i obowiązków wynikających z posiadania mienia, w tym własności, spadków, służebności itp.
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze, które obejmuje kwestie związane z małżeństwem, rozwodem, podziałem majątku, władzą rodzicielską, alimentami oraz opieką nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.
 • Prawo spadkowe, które reguluje proces przekazywania majątku po zmarłej osobie.
 • Prawo autorskie, które dotyczy ochrony praw twórców i wynikających z nich licencji i umów.

Kancelaria Prawna LSU oferuje kompleksowe usługi prawne we wszystkich obszarach prawa cywilnego. Nasi eksperci zadbają o to, abyś otrzymał profesjonalną pomoc, niezależnie od stopnia skomplikowania problemu.

Prawo cywilne – wybrane usługi:

 • udzielanie porad prawnych w zakresie różnych kwestii cywilnoprawnych, w tym interpretacji przepisów prawa i rozwiązywania problemów prawnych,
 • pomoc w przygotowywaniu, interpretacji i negocjacji umów, takich jak umowy sprzedaży, umowy najmu, umowy o dzieło, umowy zlecenie, umowy kredytu indeksowanego do waluty franka szwajcarskiego itp.,
 • doradztwo w sprawach związanych z odpowiedzialnością cywilną,
 • pomoc w transakcjach związanych z nieruchomościami, takich jak kupno, sprzedaż, dzierżawa nieruchomości, sporządzanie umów, itp.,
 • doradztwo w zakresie praw konsumentów, w tym w przypadku reklamacji, zwrotów towarów, itp.,
 • dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,
 • pomoc w kwestiach związanych z prawem autorskim, znakami towarowymi, patentami, prawami do baz danych,
 • pomoc w przygotowywaniu testamentów, spadkobranie, rozliczanie spadków,
 • pomoc w sprawach związanych z małżeństwem, rozwodem, separacją, opieką nad dziećmi, alimentami.