Prawo gospodarcze to dziedzina prawa, która reguluje relacje prawne w sferze działalności gospodarczej, przedsiębiorczości oraz rynku. Obejmuje ono szereg kwestii i regulacji związanych z prowadzeniem biznesu.

Zespół Kancelarii Prawnej LSU pomaga przedsiębiorcom zrozumieć i przestrzegać przepisy oraz reprezentuje ich w przypadku sporów i konfliktów prawnych.

Prawo gospodarcze obejmuje:

 • Prawo handlowe – reguluje działalność przedsiębiorców oraz spółek prawa handlowego, takich jak spółki kapitałowe oraz osobowe, rejestrację i likwidację firm, nabycie i sprzedaż udziałów w spółkach, zobowiązania przedsiębiorców i inne kwestie.
 • Prawo konkurencji – ochrona konkurencji i zapobieganie praktykom monopolistycznym. Obejmuje regulacje dotyczące fuzji i przejęć, a także kontroli cen i innych aspektów konkurencji na rynku.
 • Prawo konsumenckie – reguluje prawa i ochronę konsumentów w transakcjach handlowych. Obejmuje m.in. przepisy dotyczące praktyk nieuczciwej konkurencji, prawa do odstąpienia od umowy, reklamacji oraz oznaczania produktów.
 • Prawo umów handlowych – zawieranie i wykonywanie umów handlowych, w tym ich ważność, treść, zmiany i rozwiązanie.
 • Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe – obejmuje przepisy dotyczące restrukturyzacji firm, postępowania upadłościowego oraz likwidacji przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej.
 • Prawo własności intelektualnej reguluje prawa do wynalazków, znaków towarowych, patentów, praw autorskich oraz innych dziedzin związanych z własnością intelektualną.
 • Prawo transakcji gospodarczych – obejmuje regulacje dotyczące transakcji gospodarczych, takich jak sprzedaż aktywów, fuzje i przejęcia, umowy inwestycyjne, a także kwestie związane z handlem zagranicznym.
 • Prawo podatkowe – opodatkowanie przedsiębiorstw i transakcji gospodarczych, w tym podatki dochodowe, VAT, akcyzę, itp.
 • Prawo ochrony danych osobowych – obejmuje przepisy dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych w kontekście działalności gospodarczej.

Prawo gospodarcze – wybrane usługi:

 • pomoc w zakładaniu nowych przedsiębiorstw, wybór odpowiedniej formy prawnej (spółka osobowa, spółka kapitałowa, jednoosobowa działalność gospodarcza) przygotowywanie dokumentów rejestracyjnych oraz wniosków,
 • sporządzanie, analiza i negocjacje umów handlowych, w tym umów kupna-sprzedaży, umów dostawy, umów agencyjnych, kontraktów handlowych i innych,
 • doradztwo w zakresie zarządzania i struktury spółek, przygotowywanie dokumentów związanych z obradami organów spółek, przekształcenia spółek,
 • pomoc w fuzjach i przejęciach, sprzedażach aktywów, due diligence przedsiębiorstw, a także przygotowanie dokumentacji transakcyjnej,
 • doradztwo w kwestiach opodatkowania działalności gospodarczej, rozliczenia podatkowe oraz reprezentacja przed organami podatkowymi,
 • reprezentacja klientów w postępowaniach arbitrażowych i przed sądami w sporach gospodarczych, włączając w to mediacje i negocjacje.
 • doradztwo w zakresie zgodności z przepisami prawa oraz przestrzegania regulacji branżowych, norm etycznych i standardów bezpieczeństwa.

Niezależnie od tego, czy jesteś małym przedsiębiorstwem, dużą korporacją, startupem technologicznym czy instytucją publiczną, nasi prawnicy są tu, aby dostarczyć Ci najwyższej jakości obsługę prawną. Naszym priorytetem jest zapewnienie efektywnych i praktycznych rozwiązań prawnych, które pomogą Ci prowadzić Twoją działalność w bezpieczny i skuteczny sposób.