Usługi prawne w dziedzinie prawa rodzinnego często wymagają empatii i wrażliwości na potrzeby klientów, ponieważ dotyczą one spraw osobistych i emocjonalnych. Nasz zespół pomoże Ci w rozwiązaniu problemów i konfliktów związanych z życiem rodzinnym oraz zapewni wsparcie prawnicze i doradcze w trudnych sytuacjach.

Prawo rodzinne jest jednym z ważniejszych działów prawa cywilnego, skupiającym się na regulacji relacji między osobami tworzącymi rodzinę, jak również na ochronie i wsparciu rodziny jako podstawowej jednostki społecznej.

Prawo rodzinne obejmuje:

 • Małżeństwo – kwestie związane z zawieraniem, trwaniem i rozwiązaniem małżeństwa, a także prawa i obowiązki małżonków.
 • Rozwód i separacja – warunki rozwiązania małżeństwa przez rozwód lub separację oraz kwestie związane z podziałem majątku.
 • Relacje rodzicielskie –prawa i obowiązki rodziców wobec dzieci, w tym władza rodzicielska, obowiązek alimentacyjny, czy też kontakty z dzieckiem po rozwodzie.
 • Opieka nad osobami niepełnoletnimi i niesamodzielnymi – prawa i obowiązki opiekunów prawnych oraz kuratela.
 • Adopcja –proces adopcyjny oraz jego skutki prawne.

Wybrane usługi:

 • pomoc w procesie rozwodu, w tym w przygotowaniu pozwu o rozwód, negocjacjach dotyczących podziału majątku, ustalaniu opieki nad dziećmi, alimentach i innych kwestiach związanych z rozwodem,
 • doradztwo i pomoc w przypadku decyzji o separacji małżeńskiej, w tym ustalaniu warunków osobistych i finansowych,
 • doradztwo kwestiach związanych z dziećmi, takich jak ustalenie władzy rodzicielskiej, kontaktów dziećmi, ustalanie wysokości i egzekwowanie alimentów oraz inne związane z dziećmi aspekty prawne,
 • pomoc w podziale majątku w przypadku rozwodu, w tym przygotowanie wniosku wraz z niezębną dokumentacją,
 • pomoc w sporządzeniu umów przedmałżeńskich, które regulują kwestie majątkowe i osobiste przed zawarciem małżeństwa,
 • pomoc w dokonywaniu zmian we wcześniejszych orzeczeniach sądowych w sprawach rodziny, takich jak zmiana wysokości alimentów, władza rodzicielska nad dziećmi, kontakty, itp.
 • pomoc w sprawach adopcji,
 • pomoc ofiarom przemocy domowej,
 • pomoc osobom, które rozważają wniesienie sprawy o ubezwłasnowolnienie, w tym sporządzenie odpowiednich dokumentów, takich jak wniosek o ubezwłasnowolnienie,