Prawo spadkowe jest specjalistycznym działem prawa cywilnego, które reguluje proces przekazywania majątku zmarłej osoby – spadkodawcy – na jedną lub więcej osób – spadkobierców.

Prawo spadkowe może być skomplikowane, zwłaszcza w przypadku większych i bardziej złożonych majątków, prawnicy naszej kancelarii specjalizujący się w tej dziedzinie pomogą Tobie w zrozumieniu przepisów w zakresie dziedziczenia oraz rozporządzania majątkiem.

Prawo spadkowe obejmuje:

 • Otwarcie spadku – moment, w którym dochodzi do otwarcia spadku, czyli zazwyczaj śmierć spadkodawcy.
 • Nabycie spadku – dotyczy sposobów, w jaki można nabyć spadek, tj. na podstawie ustawy lub testamentu.
 • Odpowiedzialność za długi spadkowe – kwestie związane z długami spadkodawcy oraz w jakim zakresie spadkobierca odpowiada za nie.
 • Dział spadku – dotyczy sytuacji, gdy spadek należy do kilku osób i musi być podzielony. Możemy mieć do czynienia z umową działu spadku a w przypadku braku zgodności pomiędzy spadkobiercami dział spadku jest wynikiem postępowania przed sądem.
 • Zachowek – dotyczy prawa bliskich krewnych zmarłego do żądania od spadkobiercy ustanowionego w testamencie zapłaty, jeżeli zostali pominięci w testamencie.

Prawo spadkowe – wybrane usługi:

 • pomoc w sporządzeniu testamentów,
 • pomoc w procesie unieważniania testamentów, jeśli istnieją podstawy do twierdzenia, że testament jest nieważny,
 • pomoc w ustaleniu kręgu spadkobierców, którzy mają prawo do dziedziczenia majątku po zmarłej osobie,
 • pomoc w przygotowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku i jego złożenie w odpowiednim sądzie,
 • pomoc w przygotowaniu wniosku o dział spadku i jego złożenie w odpowiednim sądzie,
 • reprezentacja w sprawach spadkowych przed sądem, w przypadku konfliktów i sporów między spadkobiercami zainteresowanymi spadkiem,
 • doradztwo w sprawach roszczeń związanych z zachowkiem, w tym pomoc w negocjacjach między stronami w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie zachowku bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego. sporządzenie pozwu o zachowku.