Windykacja należności regulowana jest przez szereg przepisów prawnych, które determinują proces odzyskiwania długów. Działania te prowadzone są na styku prawa cywilnego, prawa procesowego, prawa upadłościowego i prawa egzekucyjnego, a także obejmują aspekty prawa karnego.

Windykacja należności – etapy:

  • Windykacja polubowna (windykacja należności) – to proces odzyskiwania długów bez udziału sądu, poprzez negocjacje i porozumienie między wierzycielem a dłużnikiem.
  • Postępowanie przedsądowe – wezwanie do zapłaty i przygotowanie dokumentów niezbędnych, by rozpocząć postępowanie sądowe o zapłatę.
  • Postępowanie sądowe – reprezentowanie wierzyciela przed sądami każdej instancji.
  • Egzekucja komornicza – wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie prawomocnego wyroku sądu. Poszukiwanie majątku dłużnika.

Rozumiemy, że sprawy związane z długami i windykacją mogą być stresujące i skomplikowane. Dlatego nasi prawnicy są zawsze gotowi, aby pomóc Ci zrozumieć Twoje prawa i obowiązki oraz znaleźć najlepsze rozwiązania prawne.