You are currently viewing Poszkodowani w wypadkach sprzed 2006 r. otrzymają renty – nowa regulacja prawna

Pod koniec września 2019 r. weszła w życie ustawa o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (Dz. U. 2019 poz. 1631). Jej zadaniem jest zapewnienie osobom poszkodowanym w wypadkach sprzed 2006 r. rent i świadczeń rehabilitacyjnych.


 – Cieszę się z tej regulacji, bo nasza instytucja od wielu lat zabiegała o stworzenie mechanizmu, który pozwoli zapewnić poważnie poszkodowanym w wypadkach gwarancję wsparcia finansowego z ubezpieczenia OC komunikacyjnego czy OC rolnika pomimo wyczerpania sumy gwarancyjnej – mówi Aleksander Daszewski, radca prawny w biurze Rzecznika Finansowego.


Takie uregulowanie zdaniem Rzecznika Finansowego było niezbędne. Ma ono za zadanie zapobiec tragicznym sytuacjom, kiedy osoby w złym stanie zdrowia zostają bez środków do życia. Chodzi tu o ofiary wypadków sprzed 2006 roku, które z uwagi na poniesione obrażenia nie mogą wciąż pracować, a jednocześnie ponoszą znaczące koszty powypadkowego leczenia rehabilitacji. Część z tej grupy poszkodowanych już nie dostawała rent wyrównawczych ze względu na wyczerpanie się tzw. sum gwarancyjnych na polisach OC. Regulacja ma naprawić ten stan oraz uchronić kolejne grupy ofiar wypadków przed podobną sytuacją.


– Do 1 stycznia 2006 r. limity odpowiedzialność ubezpieczyciela były to znacznie niższe niż obecne. Dlatego problem wyczerpania sumy gwarancyjnej w poprzednich latach najczęściej dotykał osób, które poniosły szkodę w latach 90-tych. Wówczas sumy gwarancyjne były bardzo niskie, a uwarunkowania gospodarcze powodowały znaczy wzrost cen. Zauważyliśmy także, że problem ten dotknął też szeregu przeważnie młodych osób, które poniosły szkodę w okresie, kiedy wysokość sumy wynosiła 350 tys. euro na każdego poszkodowanego w wypadku. Obecnie to 5,21 mln euro na zdarzenie, bez względu na liczbę poszkodowanych. Jest więc to ogromna różnica w stosunku do wcześniejszych okresów, stąd problem wymagał interwencji ustawodawcy – wyjaśnia Aleksander Daszewski.


Obecnie Biuro Rzecznika Finansowego wysyła informacje o nowych uprawnieniach do poszkodowanych, których sytuacja dotyczy, a którzy od lat zgłaszali swoje prośby o interwencje. 


Źródło: www.rf.gov.pl