Samodzielna działalność gospodarcza oraz małe i średnie przedsiębiorstwo to coraz popularniejsze rozwiązania na prowadzenie firmy w Polsce. Jeżeli jesteś częścią tego grona przedsiębiorców i uważasz, że kancelarie prawne skupiają się wyłącznie na dużych firmach, to mylisz się. Wśród naszych klientów znajduje się wiele osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców z sektora MŚP, którym również potrzebne jest wsparcie prawników. Radca prawny i adwokat rozwiążą Twoje problemy związane z prawem.

Jako kancelaria zorientowana na potrzeby przedsiębiorców, oferujemy wszechstronne wsparcie prawne dla firm różnych wielkości i branż. Nasza misja polega na wspieraniu i ochronie działalności naszych klientów, pomagając w przewidywaniu i rozwiązywaniu problemów prawnych.

Duże przedsiębiorstwa i korporacje często korzystają z zespołu specjalistów. Radca prawny i adwokat w razie potrzeby współpracują z doradcą podatkowym i profesjonalnym księgowym.

Wybrane usługi:

  • Doradztwo prawne dla przedsiębiorstw – udzielamy przedsiębiorstwom porad prawnych związanych z ich codzienną działalnością, w tym kwestiami związanymi z prawem handlowym, umowami, regulacjami branżowymi, prawem pracy, podatkami i innymi aspektami prawnymi.
  • Tworzenie i rejestracja spółek – pomagamy w zakładaniu nowych spółek, wyborze odpowiedniej formy prawnej, sporządzeniu dokumentacji, rejestracji w odpowiednich urzędach i sądach.
  • Umowy handlowe – sporządzamy i analizujemy różnego rodzaju umowy handlowe, w tym umowy o współpracy, dostawę, najmu, dzierżawy, umowy licencyjne itp.
  • Ochrona własności intelektualnej – pomagamy w rejestracji znaków towarowych, patentów, w sprawach związanych z ochroną praw autorskich i reprezentujemy w sprawach z nią związanych.
  • Kwestie zatrudnienia i pracy – doradzamy w zakresie prawa pracy, sporządzamy umowy o pracę a także reprezentujemy przedsiębiorstwa w sporach pracowniczych.
  • Podatki i rozliczenia podatkowe – pomagamy w rozliczeniach podatkowych, wyborze formy opodatkowania, reprezentujemy w sporach podatkowych oraz doradzamy w kwestiach związanych z podatkami VAT, CIT, PIT itp.
  • Rozwiązywanie sporów – reprezentujemy przedsiębiorstwa w sporach przed sądem oraz pomagamy w negocjacjach i mediacjach.
  • Kwestie regulacyjne i licencjonowanie – pomagamy w uzyskiwaniu odpowiednich licencji, pozwoleń i zezwoleń oraz w przestrzeganiu przepisów branżowych.