Kancelaria Prawna LSU ma na celu skuteczną walkę o zabezpieczenie interesów każdego Klienta, rozumiemy jak istotne jest profesjonalne podejście oraz odpowiednie przygotowanie w przypadku sporów sądowych.

Nasz zespół doświadczonych ekspertów prawnych jest gotów zaoferować Ci wsparcie na każdym etapie postępowania sądowego, pomagając w ochronie Twoich praw i interesów.

  • Analiza i doradztwo – przed podjęciem działań sądowych, dokładnie analizujemy Twoją sprawę, aby ocenić możliwości i ryzyka związane z postępowaniem sądowym. Oferujemy doradztwo w zakresie najlepszych strategii prawnych.
  • Przygotowanie dokumentacji – pomożemy Ci sporządzić wszystkie niezbędne dokumenty procesowe, takie jak pozew/wniosek, odpowiedź na pozwy/wniosek, zażalenie, apelacja z uwzględnieniem specyfiki Twojej sprawy.
  • Reprezentacja w sądzie – oferujemy pełną reprezentację naszych Klientów przed sądami wszelkich instancji. Nasz zespół prawników posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw cywilnych, karnych, administracyjnych, gospodarczych oraz rodzinnych.
  • Negocjacje i Mediacje – w miarę możliwości, dążymy do rozwiązania sporów w sposób polubowny, poprzez negocjacje lub mediacje. Naszym celem jest osiągnięcie korzystnych rozwiązań, minimalizujących koszty i czas trwania sporu.
  • Monitorowanie postępowania – informujemy Cię na bieżąco o postępach w Twojej sprawie i jesteśmy dostępni w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.
  • Wsparcie poza procesowe – po zakończeniu postępowania oferujemy wsparcie w zakresie egzekucji wyroków oraz w innych kwestiach związanych z zakończonym postępowaniem.